ODWODNIENIA TERENU

DRENAŻ

Odwodnienia terenów przyszłych ogrodów to bardzo istotny, często zaniedbywany element w realizacjach. Odprowadzenie lub zagospodarowanie wody opadowej jest równie istotne co przygotowanie gruntu pod rośliny jak i samych nasadzeń. Aby nasz ogród zachował nadany mu kształt oraz wysokości przez lata należy w początkowym etapie jego projektowania dokładnie określić właściwości i specyfikę terenu aby nie dopuścić w przyszłości do zalania bądź nadmiernego wysuszenia części ogrodu.
Obecne technologie zagospodarowania wody deszczowej pozwalają niemal w 100 % wykorzystać również potencjał opadowy do celów nawadniania naszego ogrodu. Warto o tym pomyśleć już na etapie budowy domu. Jako firma z bogatym doświadczeniem oferujemy również doradztwo inwestycyjne w kwestiach przygotowania terenu przed finalnym projektem ogrodu.

Biuro

ul. Krakowska 168, 25-705 Kielce

Telefon

501 407 820

E-mail

gardeniakielce@wp.pl

Oddział

ul. Zegrzyńska 76, 05-140 Jachranka

Telefon

501 407 820

E-mail

gardeniakielce@wp.pl